Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

FLOWERS, RITES AND SOCIAL COHESION: AN ETHNOGRAPHIC STUDY OF THREE URBAN VILLAGES

Title: FLOWERS, RITES AND SOCIAL COHESION: AN ETHNOGRAPHIC STUDY OF THREE URBAN VILLAGES
Authors: Sandra, Kurfürst
Issue Date: 2014
Publisher: Nhà xuất bản Thế Giới
Series/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11539

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN VỚI BỐI CẢNH XÃ HỘI CÔNG NGHIỆP (Nghiên cứu trường hợp thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

Title: KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN VỚI BỐI CẢNH XÃ HỘI CÔNG NGHIỆP (Nghiên cứu trường hợp thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)
Authors: Phùng, Thị Thanh Lâm
Issue Date: 2014
Publisher: Nhà xuất bản Thế Giới
Series/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11540

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nghiên cứu khả thi khai thác - chế biến Ilmenite mỏ Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25040

Title: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nghiên cứu khả thi khai thác - chế biến Ilmenite mỏ Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh
Keywords: Môi trường;Mỏ;Kỳ Anh;Hà Tĩnh
Issue Date: 1997
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 53 tr.

Sổ tay hướng dẫn điều tra, khảo sát, lượng hóa tổn thất do sự cố tràn dầu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25048

Title: Sổ tay hướng dẫn điều tra, khảo sát, lượng hóa tổn thất do sự cố tràn dầu
Authors: Đỗ, Nam Thắng
Đinh, Đức Trường
Keywords: Ô nhiễm dầu;Lượng giá thiệt hại
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 70 tr.

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

POISONOUS MUSHROOMS OF VIETNAM *

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11555

Title: POISONOUS MUSHROOMS OF VIETNAM *
Authors: Trịnh Tam Kiệt
Keywords: poisonous mushrooms;fungal species
Issue Date: 2008
Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học
Series/Report no.: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học;

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VI KHUẨN OXY HÓA Fe (II), khử NO3- TẠI MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở VIỆT NAM

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11578

Title: NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VI KHUẨN OXY HÓA Fe (II), khử NO3- TẠI MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở VIỆT NAM
Authors: Nguyễn Thị Tuyền
Đinh Thúy Hằng
Keywords: Fe(II)-oxidizing;NO3- reducing bacteria;DGGE;ARDRA;Anaeromyxobacter;Paracoccus;Pseudomonas;16S rDNA
Issue Date: 2009
Publisher: Tạp chí Công nghệ Sinh học

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn chương “Cacbon - Silic” Hóa học 11 nâng cao nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60273

Title: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn chương “Cacbon - Silic” Hóa học 11 nâng cao nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Bùi, Thị Mơ
Keywords: Hóa học;Phương pháp giảng dạy
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục