Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

POISONOUS MUSHROOMS OF VIETNAM *

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11555

Title: POISONOUS MUSHROOMS OF VIETNAM *
Authors: Trịnh Tam Kiệt
Keywords: poisonous mushrooms;fungal species
Issue Date: 2008
Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học
Series/Report no.: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học;

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VI KHUẨN OXY HÓA Fe (II), khử NO3- TẠI MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở VIỆT NAM

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11578

Title: NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VI KHUẨN OXY HÓA Fe (II), khử NO3- TẠI MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở VIỆT NAM
Authors: Nguyễn Thị Tuyền
Đinh Thúy Hằng
Keywords: Fe(II)-oxidizing;NO3- reducing bacteria;DGGE;ARDRA;Anaeromyxobacter;Paracoccus;Pseudomonas;16S rDNA
Issue Date: 2009
Publisher: Tạp chí Công nghệ Sinh học

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn chương “Cacbon - Silic” Hóa học 11 nâng cao nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60273

Title: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn chương “Cacbon - Silic” Hóa học 11 nâng cao nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Bùi, Thị Mơ
Keywords: Hóa học;Phương pháp giảng dạy
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục

Dạy học theo chủ đề liên quan đến ancol- Hóa học 11- nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60274

Title: Dạy học theo chủ đề liên quan đến ancol- Hóa học 11- nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Năng lực giải quyết vấn đề;Chương trình hoạt động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Các nguồn thông tin trực tuyến ở Đông Nam Á

Title: Các nguồn thông tin trực tuyến ở Đông Nam Á
Authors: Totanes, Vernon R.
Keywords: Nguồn tin trực tuyến;Thông tin thư viện;Đông Nam Á
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31175

Giáo dục khoa học thông tin thư viện cho vai trò đa cực: Phương pháp sư phạm mới nhằm mục đích chuyên môn hóa

Title: Giáo dục khoa học thông tin thư viện cho vai trò đa cực: Phương pháp sư phạm mới nhằm mục đích chuyên môn hóa
Authors: Budisuwan, Sujin
Keywords: Thông tin học;Thư viện học;Giáo dục;Phương pháp giáo dục
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31191

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Antecedents and outcomes of personal mastery: cross-country evidence in Higher Education

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33055

Title: Antecedents and outcomes of personal mastery: cross-country evidence in Higher Education
Authors: Bui, Hong T. M.
Ituma, Afam
Antonacopoulou, Elena
Keywords: Higher Education;Organizational learning;Personal mastery
Issue Date: 2013